XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)" NOWY TERMIN

NOWY TERMIN KONWERSATORIUM - 22-23 PAŹDZIERNIKA 2020

  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. "Trzy dekady transformacji miast polskich", które planowane było na kwiecień br. i zaprosić Państwa do Łodzi w dniach 22-23 PAŹDZIERNIKA 2020 roku.

  TRZY DEKADY TRANSFORMACJI MIAST POLSKICH (1990-2020)

  Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 22-23 października 2020 r. Proponowany temat podsumowuje 30 lat przemian w polskich miastach ujętych bardzo szeroko jako przemiany społeczno-ekonomiczne, demograficzne, przestrzenne i funkcjonalne. Jest to odwołanie do tradycji poprzednich Konwersatoriów związanych tematycznie z miastem postsocjalistycznym i jego przekształceniami. W programie obrad pragniemy nawiązać do trzech ważnych dat w rozwoju miast w Polsce: 1989/1990, czyli początku transformacji ustrojowo-gospodarczej, która istotnie zmieniła uwarunkowania rozwoju miast, a wiele z nich pogrążyła w kryzysie ekonomicznym i społecznym, 1999 - czyli roku, w którym miasta funkcjonować zaczęły w nowym podziale administracyjnym i wiele z nich straciło istotne funkcje wojewódzkie, 2004 - roku wejścia Polski w UE, które spowodowało znaczny wzrost mobilności międzynarodowej a także stworzyło nowe możliwości rozwoju związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Mijające trzy dekady to dobry czas, aby przyjrzeć się tym przemianom, pokazać ich kierunki, podsumować badane procesy oraz określić ich skutki i spojrzeć na nie z perspektywy nowych wyzwań charakterystycznych dla współczesnego świata. Liczymy też na porównania przemian miast polskich z innymi miastami europejskim, w tym w szczególności z miastami naszej części Europy. Zapraszamy do udziału i tradycyjnie czekamy na referaty i/lub postery. Bliższe szczegóły związane z organizacją konferencji wraz z kartą uczestnictwa zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.

  Komitet organizacyjny

   Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konwersatorium@geo.uni.lodz.pl lub joanna.kowalczyk@geo.uni.lodz.pl; dominik.nogala@geo.uni.lodz.pl